Historia firmy

Nasza Firma przeszła burzliwą historię związaną z transformacją ustrojową całej polskiej gospodarki w II połowie XX i na początku XXI wieku. Nie ma przesady w twierdzeniu, że swoje obecne istnienie zawdzięcza uporowi i determinacji ludzi z jej obecnego kierownictwa a także zaangażowaniu i doświadczeniu załogi.

Korzenie zakładu sięgają XIX wieku, gdy w 1891 roku w Dusznikach niemiecki przedsiębiorca założył Organizację Przemysłu Domowego Tkactwa Ręcznego, a potem na jej bazie dużą tkalnię mechaniczną. Tkalnia przeszła wiele perturbacji w związku z I i II Wojną Światową, by ostatecznie w 1945 roku ulec likwidacji i przekształceniu. Wtedy też zaczyna się właściwa historia ZEMu.

Polska gospodarka przeszła wiele zmian zmierzając w kierunku XXI wieku. Tak samo zmieniało się przedsiębiorstwo, przechodząc liczne przebudowy a także zmieniając i dostosowując swój profil produkcji do aktualnych trendów rynkowych. Dzięki temu obecna firma zyskała doświadczenie i kontynuuje wieloletnie tradycje w produkcji silników prądu stałego małej mocy dla różnorodnych zastosowań, nabyte przez kilkadziesiąt lat działalności, w różnych formach organizacyjno-prawnych:

Krótki zarys historyczny naszej firmy.

od 1945 do 1957

Przedsiębiorstwo państwowe: Dolnośląskie Zakłady Metalowe w Dusznikach-Zdroju, podległe Zjednoczeniu Przemysłu Terenowego w Warszawie.

od 1957 do 1995

Przedsiębiorstwo państwowe: Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach-Zdroju, podległe Zjednoczeniu Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie;

od 1995 do 1997

Jako spółka akcyjna: POL-MOT ZEM S.A. będąca własnością POL-MOT Holding w Warszawie;

od 1997 do 2001

Spółka akcyjna: VISTEON ZEM S.A. należąca do grupy Ford Motor Co.;

od 01-02-2002

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów należy do czterech rodzin.

Galeria zdjęć z naszej Izby Pamięci.