Laboratorium chemiczne

1. Analiza składu kąpieli galwanicznych metodą miareczkową

Kąpiel słabo kwaśna

Kąpiel alkaliczna ( Zn i ZnNi)

Nikiel

Miedziowanie

Chromowanie

Trawienie

Odtłuszczanie

2. Badanie metodą wagową

Uszczelnianie

Stężenie procentowe kwasów

3. Testy pokryć galwanicznych

Odporność temperaturowa

Shock test

4. Pomiar grubości i składu powłoki metodą Fluorescencji Rentgenowskiej (X-Ray)

Metoda nieniszcząca (małe detale)

5. Pomiar grubości powłoki składającej się z kilku warstw – Couloscope

Metoda niszcząca

Pomiar potencjału miedzy powłokami Ni

6. Analiza składu kąpieli metodą Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej (AAS)

7. Ścieki przemysłowe

Oznaczenie zawartości metali ( metoda fotometryczna)