O nas

O Firmie

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. (w skrócie ZEM Sp. z o.o.) prowadzą działalność gospodarczą od 01.02.2002 roku. Przez ten czas przedsiębiorstwo znacznie się rozwinęło, rozszerzając gamę oferowanych wyrobów, a relokacja produkcji usprawniła cały proces.

Działalność firmy koncentruje się na produkcji silników elektrycznych prądu stałego małej mocy do różnorodnych zastosowań, takich jak: napędy siłowników liniowych (stosowanych w przemyśle zmechanizowanych mebli komfortowych i technicznych), napędy urządzeń technologicznych (podajniki drutu w automatach spawalniczych, napędy do sterowania bramami posesji oraz garażowymi, napędy sprężarek powietrza itp.) Dodatkowo firma posiada w swoim asortymencie części zamienne dla polskiego rynku motoryzacyjnego oraz szereg wyrobów eksportowych (głównie wyposażenie pojazdów takich jak: ciągniki rolnicze, samochody ciężarowe, autobusy, różnorodne maszyny samojezdne, statki rzeczne). Główne wyroby dla tego obszaru to napędy wycieraczek szyb pojazdów oraz silniki wentylatorów chłodnic i nagrzewnic. Firma świadczy także wyspecjalizowane usługi galwaniczne.

BUDYNEK BIUROWY

Naszymi atutami są: duża mobilność w zakresie uruchamiania produkcji nowych typoodmian silników z grupy wyrobów w której się specjalizujemy i ciągłe dążenie do spełnienia oczekiwań naszych klientów. W okresie od roku 2002 do 2005, Spółka praktycznie co rok podwajała wielkość swojej sprzedaży stale inwestując i zwiększając swój potencjał produkcyjny. Najważniejszym kapitałem naszej firmy jest jej doświadczona i profesjonalna załoga.

Nasi klienci wśród wszystkich grup wyrobów cenią przede wszystkim niezawodność działania, gdzie głośność pracy silnika ma ogromne znaczenie. Odbiorcy finalni produktów, w których silniki ZEM Sp. z o.o. znajdują swe zastosowanie, oczekują niemal bezgłośnej pracy całego systemu. ZEM Sp. z o.o. z powodzeniem spełnia oczekiwania Klientów w tym zakresie wykonania. Kolejnym elementem, który jest znaczącym oczekiwaniem to relacja między jakością i ceną. ZEM Sp. z o.o. przeważnie raz do roku otrzymuje sygnały od Klientów z prośbą o weryfikację/obniżkę ceny na dany wyrób. Za każdym razem przeprowadzana jest gruntowna analiza cen zakupu poszczególnych detali wchodzących w skład wyrobu gotowego oraz bieżące koszty wytworzenia wyrobu, po czym ustalana jest cena a wyniki przedstawiane i negocjowane z danym Klientem (chyba że umowy zawarte z Klientami stanowią inaczej). Zmiany konstrukcyjne w istniejących w ofercie wyrobach i wprowadzanie nowych wyrobów do oferty danego Klienta, to zadania które ZEM Sp. z o.o. realizuje spełniając każde oczekiwanie i rozwiązanie konstrukcyjno – technologiczne Klienta. Jest to możliwe m.in. dzięki skutecznemu działaniu działu B+R.

Spółka posiada certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakość-środowisko nr ISO NR JS-95/8/2021 w związku ze spełnianiem norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09.

Cechami jakościowymi, jakimi ta grupa produktów się charakteryzuje to :

  • trwałość (okres zachowania cech użytkowych spełnia oczekiwania Klientów w tym zakresie)
  • niezawodność (wysoka zdolność do pracy bezusterkowej),
  • funkcjonalność (spełniony jest zakres oczekiwanych funkcji),
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • prezentacja (przyjazne warunki sprzedaży, obsługi, sposobu dostawy, estetyka opakowania).
Wizja

Znany w Europie producent maszyn elektrycznych prądu stałego małej mocy do różnorodnych zastosowań a w szczególności w przemysłach; motoryzacyjnym, meblarskim, sprzętu medycznego innych urządzeń, w tym technologicznych. Mobilny zakład, szybko podejmujący nowe wyzywania techniczne stawiane przed nim przez aktualnych i potencjalnych klientów oraz spełniający wszystkie obowiązujące europejskie standardy jakościowe i środowiskowe oraz prawne. Firma o stabilnej pozycji rynkowej, posiadająca zdywersyfikowany produktowo i terytorialnie portfel zamówień na swoje wyroby i usługi. Zakład pracy, w którym pracuje zadowolona i zarządzana załoga europejskich standardów załoga stale podnosząca swoje kwalifikacje oraz preferująca zasadę zespołowego rozwiązywania problemów. Firma postrzegana jako przyjazna dla otoczenia i lokalnej społeczności oraz dbająca o naturalne środowisko, w którym istnieje i działa.

Misja

Spełniać oczekiwania naszych obecnych i potencjalnych klientów w zakresie dostaw maszyn elektrycznych prądu stałego małej mocy do różnorodnych zastosowań.