Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

ul. Sudecka 14

57-340 Duszniki Zdrój

Poland

O nas arrow O nas arrow Historia Firmy
Historia firmy

Nasza Firma przeszła burzliwą historię związaną z transformacją ustrojową całej polskiej gospodarki w II połowie XX i na początku XXI wieku. Nie ma przesady w twierdzeniu, że swoje obecne istnienie zawdzięcza uporowi i determinacji ludzi z jej obecnego kierownictwa a także zaangażowaniu i doświadczeniu załogi.

Korzenie zakładu sięgają XIX wieku, gdy w 1891 roku w Dusznikach niemiecki przedsiębiorca założył Organizację Przemysłu Domowego Tkactwa Ręcznego, a potem na jej bazie dużą tkalnię mechaniczną. Tkalnia przeszła wiele perturbacji w związku z I i II Wojną Światową, by ostatecznie w 1945 roku ulec likwidacji i przekształceniu. Wtedy też zaczyna się właściwa historia ZEMu.

Polska gospodarka przeszła wiele zmian zmierzając w kierunku XXI wieku. Tak samo zmieniało się przedsiębiorstwo, przechodząc liczne przebudowy a także zmieniając i dostosowując swój profil produkcji do aktualnych trendów rynkowych. Dzięki temu obecna firma zyskała doświadczenie i kontynuuje wieloletnie tradycje w produkcji silników prądu stałego małej mocy dla różnorodnych zastosowań, nabyte przez kilkadziesiąt lat działalności, w różnych formach organizacyjno-prawnych:

  • od 1945 do 1957 jako przedsiębiorstwo państwowe: Dolnośląskie Zakłady Metalowe w Dusznikach Zdroju, podległe Zjednoczeniu Przemysłu Terenowego w Warszawie;
  • od 1957 do 1995 jako przedsiębiorstwo państwowe: Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach Zdroju, podległe Zjednoczeniu Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie;
  • od 1995 do 1997 jako spółka akcyjna: POL-MOT ZEM S.A. będąca własnością POL-MOT Holding w Warszawie;
  • od 1997 do 2001 jako spółka akcyjna: VISTEON ZEM S.A. należąca do grupy Ford Motor Co.;
  • od 01-02-2002 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów należy do pięciu krajowych osób fizycznych.

Poniżej znajdą Państwo kilka zdjęć z okresu rozwoju przedsiębiorstwa:

- zakład u końca XIX wieku

- ZEM przed pierwszą rozbudową – 1967 rok

- brama wjazdowa – 1972 rok

- wydział produkcji części – 1979 rok

- linia montażu – 1992 rok