Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

ul. Sudecka 14

57-340 Duszniki Zdrój

Poland

O nas arrow Projekty EU arrow Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z PartneramiZakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami".

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe realizowane na linii Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. – Partnerzy. Planowane stworzenie platformy B2B zautomatyzuje procesy biznesowe, zachodzące pomiędzy Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. a Partnerami biznesowymi, którzy będą mogli realizować współpracę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektroniczne wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej, czyli tzw. cienkiego Klienta. Rozwiązanie będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu B2B, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny workflow, która pozwoli na automatyzację zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych.

Zasięg: międzynarodowy (Szwecja, Niemcy)

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-02-007/14-00

 

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki