Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

ul. Sudecka 14

57-340 Duszniki Zdrój

Poland

O nas arrow O nas arrow Polityka jakości
Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

i ŚRODOWISKOWA

ZEM SP. Z O.O.

W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA

 

Realizowana przez naszą Firmę zintegrowana polityka jakości i zarządzania środowiskowego przejawia się poprzez:

 

1. Spełnianie wymagań prawa Unii Europejskiej i polskiego dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów oraz ochrony środowiska.

2. Dążenie do uzyskania pełnej satysfakcji Klienta poprzez spełnienie jego potrzeb i wymagań.

3. Wdrażanie i przestrzeganie procedur jakościowych i zarządzania środowiskowego we wszystkich obszarach działalności Firmy.

4. Coroczne ustalanie celów do osiągnięcia i zadań do realizacji obejmujących obok aspektów techniczno-ekonomicznych działalności Firmy, także obszary jakości produktów, wysokie standardy pracy i aspekty środowiskowe oraz konsekwentne ich rozliczanie.

5. Likwidację marnotrawstwa pracy ludzkiej, energii, surowców i komponentów dzięki wdrażaniu i stosowaniu filozofii odchudzonej produkcji (LEAN MANUFACTURING).

6. Ciągłe doskonalenie naszych wyrobów i procesów produkcyjnych.

7. Dążenie wszystkich pracowników do utrzymania totalnej produktywności - zero awarii i zero defektów wynikających z pracy maszyny (TPM).

8. Doskonalenie metod pracy zespołowej, opartych na dobrej komunikacji wewnętrznej w Firmie i wzajemnym zaufaniu pracowników.

9. Kształtowanie przekonań, że wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za jakość i środowisko.

10. Zarządzanie procesami, materiałami i zasobami w taki sposób, by ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.

 

 

 

Zarząd Spółki

 

 

Duszniki Zdrój, lipiec 2012 r.